İlim ve Fikri Araştırmaları Merkezi, Samsun - Türkiye

YAYINLAR

Tüm Yayınlar

İFAM İMAM BUHÂRÎ, iMAM MÂTURÎDÎ, İMAM MERĞİNÂNİ ve ŞÂH-I NAKŞİBENDÎ BAHÇELERİ

 

İFAM'a bağışlanan arsa dörde bölünerek her bir kısma Hadis, Akâid, Fıkıh ve Tasavvuf öncülerimiz olan İMAM BUHÂRÎ, iMAM MÂTURÎDÎ, İMAM MERĞİNÂNİ ve ŞÂH-I NAKŞİBENDÎ'nin R.Anhum isimleri konmuş ve Efendimizin (SAV) "Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin." hadis-i şerifine ittibaen elma, armut ve şeftali gibi muhtelif fidanlar dikilmiştir. Allah Teala bu hayra vesile olanlardan razı olsun.

DİĞER HABERLER