İlim ve Fikri Araştırmaları Merkezi, Samsun - Türkiye

YAYINLAR

Tüm Yayınlar

İFAM İSTANBUL M.ALİ SABUNÎ İCAZET MERASİMİ

Safvetü't Tefasir başta olmak üzere birçok kıymetli eserin müellifi Allame Muhammed Ali Sabunî hocamızın işrafı ile hadis icazeti programı tertip edildi. İstanbul Fatih'te Yavuz Sultan Selim camiinde İFAM İstanbul şubesi tarafından tertip edilen programa binlerce ilim talebesi iştirak etti. Sabunî hocamızın telifi olan "min künüzi's sünne" kitabının okunduğu programın sonunda iştirak edenlere icazetleri takdim edildi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

DİĞER HABERLER