İlim ve Fikri Araştırmaları Merkezi, Samsun - Türkiye

YAYINLAR

Tüm Yayınlar

İFAM YAZ AKADEMİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI

 

 

Devletler kurup çağlar açan Fatihlerin, rahlesinde diz çöktüğü Kadîm ulemanın izini sürmeye var mısın?

Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz ilim yolculuğuna seni de davet ediyoruz.

Ağırlıklı olarak İlahiyatta okuyan kardeşlerimizin kabul edildiği "İFAM İslâmi İlimler Yaz Akademisi" ile ilim sarayına, okutulacak olan şu eserlerle girebileceksiniz.

 

 

 

* Akaid               : Emalî - el-Akîdetu't-Tahâviyye, Hareketü’l-Kur'âniyyîn fî Mîzani’l-Kur’âni’l-Kerîm

* Tefsir               : Celaleyn (Seçme Ayetler)

* Hadis               : el-Erbaûne'n-Neveviyye

* Fıkıh                 : Muhtasaru'l-Kudurî  (Hulâsâtu'd-Delâil Şerhiyle Birlikte)

* Adab                 : Edebu’l-İslam ve Ezkâr

* Nahiv                : Avâmil, Ecrumî Şerhi

* Sarf                   : Emsile, Bina, İzzi

Not: Programımız Erkek Kardeşlerimize Yöneliktir.


 

Detaylı Bilgi İçin:

0544 255 01 61     0553 356 62 10     0553 078 61 69

 

DİĞER FOTOĞRAFLAR

DİĞER HABERLER