İlim ve Fikri Araştırmaları Merkezi, Samsun - Türkiye

YAYINLAR

Tüm Yayınlar

İFAM YAZ PROGRAMI KAYITLARI BAŞLADI

                                                                                   Programlar                                                                          

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

* Ehl-i Sünnet İtikâdı (İtirazlar - Cevaplar)

* Tefsîr (Kısa Sureler) * Fıkıh (İbadet)

* Hadis * Siyer * İslâm İktisâdı

* Ahvâlü’ş Şahsiyye (Aile Hukuku)

* İslam Davetçisi

* Emsile, Bina

* Avâmil

* Tasavvuf

 

TIP, EĞİTİM VE DİĞER FAKÜLTELER

* Ehl-i Sünnet İtikâdı (İtirazlar - Cevaplar)

* Tefsîr (Kısa Sureler)

* Fıkıh (İbadet)

* Hadis

* Siyer

* İslâm İktisâdı

* Ahvâlü’ş Şahsiyye (Aile Hukuku)

* İslam Davetçisi

* Tasavvuf

 

HUKUK VE SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

* Ehl-i Sünnet İtikâdı (İtirazlar - Cevaplar)

* Tefsîr (Kısa Sureler)

* Fıkıh (İbadet)

* Hadis

* Siyer

* Mecelle

* İslam Hukuku’na Giriş

* İslâm İktisâdı

* Ahvâlü’ş Şahsiyye (Aile Hukuku)

* İslam Davetçisi

* Tasavvuf

 

İMAM-HATİP LİSESİ

* Akaid

* Tefsîr (Kısa Sureler)

* Fıkıh (İbadet)

* Siyer

* Kırk Hadis

* Edebü’l-İslam

* Davet Esasları

* Kitap Okuma ve Tahlil Grupları

* Motivasyon Seminerleri

* Sosyal Etkinlikler

* Tasavvuf

DİĞER FOTOĞRAFLAR

DİĞER HABERLER