İlim ve Fikri Araştırmaları Merkezi, Samsun - Türkiye

YAYINLAR

Tüm Yayınlar

İFAM'dan MATBUAT ALEMİNE BİR KIYMETLİ ESER DAHA

Daha önce Merhum M.Ali Sabunî hocamızın dört ciltik Müslim şerhi olan "Fethu'l İlahi'l Mün'im" ile Halil Günenç hocamızın Nesefi tefsiri haşiyesi "Haşiyetü'l Halil'i matbuat alemine kazandıran İFAM yeni bir eseri daha ilim talebelerinin istifadesine sunuyor. Tahavi akidesi üzerine Allame Menkubers tarafıntan yazılan şerh çok yakında kütüphanelerde ki yerini alacak. İhsan Şenocak hocamızın da takdimi ve güncel meselelerle alakalı ilavelerinin olduğu bu kıymetli çalışma İFAM tahkik heyetinde çalışmalarını sürdüren  Dr. Ali Muhammed Zeyno ve Muhammed Tarık Mağribiyye tarafından yayına hazırlandı.

İlim talebelerine hayırlı olsun.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

DİĞER HABERLER