İlim ve Fikri Araştırmaları Merkezi, Samsun - Türkiye

YAYINLAR

Tüm Yayınlar

İFAM'dan YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ÜÇ AYLIK PROGRAM

 

İFAM'dan YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ÜÇ AYLIK PROGRAM

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi Lisansüstü Öğrencileri ve İHL Meslek Dersleri Öğretmenlerine Yönelik Üç Aylık Program Hazırladı

Samsun'daki merkezi ve yirmiye yakın ildeki şubeleriyle ilahiyat öğrencilerine yönelik yürütmüş olduğu eğitim faaliyetlerinin yanında tertip ettiği yaz programlarıyla gençlerin mesleki yeterliliklerine ve ilmi müktesebatlarına katkı vermeyi hedefleyen İFAM; bu yaz lisansüstü öğrencilerine ve İHL Meslek dersi öğretmenlerine yönelik bir programı daha hayata geçiriyor.

Programın ayrıntıları şu şekilde;

 Ders Dönemi: 21 Haziran Pazartesi – 25 Eylül Cumartesi

Programı: 
a.    Fıkıh (Mutun-u Erbaa’dan biri)
b.    Tefsir (Kur’an-ı Kerim’in tamamı)
c.    Nahiv (Şerh-u İbn Akîl)
d.    Sarf
e.    Belagat (el-Belağatu’l-Vâdıha)
f.     Mantık (Şerhu'l-Kâti ala Îsagûcî)
g.    Kavaid-i fıkhiyye (el-Veciz)
h.    Feraiz (es-Sirâciyye)
i.     Akide (Şerhu Fıkhi’l-Ekber)
j.    Hadis Usulü (Teysîru Mustalahi'l-Hadîs)


Programa;
* İFAM veya muadili bir programdan mezun olan 
* Yüksek lisans-doktora yapan 
* İHL’de Meslek dersi öğretmeni olanlar katılabilir.
* Dersler yoğunlaştırılmış bir usulde işlenecektir.
* Temel metinler mukayeseli bir şekilde takrir edilecektir
* İaşe ve ibate bursludur.
*  Dersler Pazar hariç her gün olacaktır.

Başvurmak için aşağıdaki linkten ulaşacağınız formu doldurun:
Buraya tıklayınız

DİĞER FOTOĞRAFLAR

DİĞER HABERLER