İlim ve Fikri Araştırmaları Merkezi, Samsun - Türkiye

YAYINLAR

Tüm Yayınlar

İKİ YENİ İLİM MERKEZİ HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE YÜKSELECEK

Anadolu'nun ilimle mamur olması için çalışmalarına hız kesmeden devam eden İFAM iki yeni ilim merkezini daha hayırseverlerin yardımlarıyla hayata geçiriyor.

Siz de yarınların Akşemseddinlerinin, Ebusuudlarının yetişmesine bir tuğlayla da olsa katkıda bulunarak bu dünyadan göçüp gittikten sonra da amel defterlerinizin kapanmamasını temin edebilirsiniz.

1- Sancaktar Dârû’l-Huffâz: Samsun’da okulla birlikte 120 Erkek Ortaokul öğrencisinin hafızlık yapacağı bu müessesede aziz milletimizin katkılarıyla yarının Mus’abları: İslâm’ın sancaktarları yetişecek.

2- Muhammed Ali Sabûnî Külliyesi: Asrımızın Ebussuudu Muhammed Ali Sabuni Hocamızın vefat etmeden önce İFAM’a bağışlamış olduğu Yalova’daki mâlikanesinin yıkılıp yeni Sabûniler yetiştirmek üzere hocamızın kütüphanesinin de hizmete sunulacağı bir külliye tarzında yeniden inşâsını kapsayan bu proje de siz hayırseverlerin teveccühünü beklemektedir.

İLETİŞİM: 0534 278 84 24

İLMİ VE FİKRİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ

EMLAK KATILIM İBAN: 51 0021 1000 0005 3529 4000 06

KUVEYTTÜRK IBAN: 62 0020 5000 0087 5179 9000 03

DİĞER FOTOĞRAFLAR

DİĞER HABERLER