İlim ve Fikri Araştırmaları Merkezi, Samsun - Türkiye

YAYINLAR

Tüm Yayınlar

Mahmut Sami Gülcü Hocamız ile 40 Hadis Dersleri

Mahmut Sami Gülcü Hocamızla 40 Hadis dersleri başlıyor !  

YouTube kanalından canlı olarak yayınlayacağımız 40 Hadis Dersleri, her perşembe günü saat 17:30'da sizlerle buluşuyor.
 
Bugün ulemânın "Sünnetin özü/esası" olarak isimlendirdiği Cibril (as) Hadîsi'ni anlama gayreti ve cehdi içerisinde olacağız.

(Gündemimiz)
 
Allah Rasûlü ﷺ Ashâbını, cahiliye'nin derin çukurlarından çıkarıp insanlığın zirvesine Nasıl Taşıdı? 

 Îman, İslâm ve İhsân'ı Ashâbına nasıl anlattı? 

Hepinizi bekliyoruz...

DİĞER FOTOĞRAFLAR

DİĞER HABERLER