İlim ve Fikri Araştırmaları Merkezi, Samsun - Türkiye

YAYINLAR

Tüm Yayınlar

Pakistan Müftüsü Allame Refi el-Osmani Hocamızla Buhari Derslerine Bugün de Devam Ettik.

Davetimiz üzerine Pakistan’dan kalkıp İFAM'a, Biz İlim Talebelerine Buhârî Şerif okumak için gelen ve 48 defa Buhârî okutmuş olan Allame Muhammed Refi’ el-Osmanî hocamız.. Allah Kendilerinden Razı Olsun. _“Ya Rabbi biz şahidiz. Hocamızın Rıhlesini Mübarek Eyle..”

DİĞER FOTOĞRAFLAR

DİĞER HABERLER