Search
Close this search box.

Allame Taki Osmani İFAM’da

Hayatımızı idâme ettirmek için suya, ekmeğe nasıl muhtaçsak; varoluş nedenimizi anlamak ve o doğrultuda yaşamak için de ilme muhtacız. Kudemâ ilim alabilmek için aylar yıllar süren rıhleler yapar, anadan, babadan, yardan ve dosttan ayrı kalırdı. Kimileri yakınlarını bir daha göremedi ancak ebediyete intikal ettiklerinde geriye amel defterlerine kıyamete kadar sevap yazılmasını temin edecek muhalled eserler bıraktılar. Onlar bütün bunları yaparken dünyalık hiçbir şey beklemediler. Tek gayeleri Allah Teala’nın rızasını kazanmak oldu. Onlar, öğrendiklerini ihlasla hayata tatbik ettiler.İlim onları tekebbüre değil tevazuya ve haşyete sevketti. Hakikatı öğrenip Hakk’a teslim oldular.

Ruhların daraldığı modern dünyaya Medine sokaklarından esintiler getiren Alim-i Rabbani Allame Taki Osmani İFAM’da dersler ve konferanslar vermek için Pakistan’dan buralara kadar geldiler. Üstad Takî Osmanî’nin İFAM’da 500 talebenin önünde fıkıh, hadis, tasavvuf alanında ders ve konferanslar verdi. Bizlere ilim yolculuğunu ve ilim talebesi olmanın önemini, bu yolda dikkat etmemiz gereken ölçüleri anlattılar. Bir sonraki konferansında ise kapitalizmanın vaat edip de kuramadığı dünya cennetini İslam İktisadı’nın nasıl kuracağını delilleriyle izah ettiler.

Allame Taki Osmani hocamızın İkmâl etmiş olduğu Tekmiletü Fethi’l-Mülhim, telif etmiş olduğu Fıkhu’l-Buyu’ ve Usûlu’l-iftâ eserleri İFAM’da okutulan kitaplar arasında.Kendisinden çok müstefid olduk. Allah Azze ve Celle bizleri onların yolundan ayırmasın.

Paylaş:

Diğer

HASAN EFENDİ HAZRETLERİ’Nİ DAR-ı BEKAYA UĞURLADIK

Ahirete irtihal eden, Mahmud Efendi Hazretleri’nin halifesi İsmailağa Dergahı’nın son şeyhi Hasan Efendi Hazretleri’nin cenazesi Fatih Camii’nde kılınarak Edirnekapı Sakızağacı mezarlığında defnedildi. Yüzbinlerin hüsn-ü şehadetini