Search
Close this search box.

Hemen Başvur Hemen Başvur İFAM; İslam’ı, Keşmirî ve Kevserî’de ilim, Nedvî ve Necip Fazıl’da fikir, Ali Haydar Efendi’de zühd, II. Abdulhamid’te feraset, İmam Şamil’de cihad, Hasan el Benna’da aksiyon olarak gören

yeni medrese, yeni SÜLEYMANİYE’dir.

İFAM VAKFI DUYURULAR