Search
Close this search box.

Canlı Sistem Sıkça Sorulan Sorular

10 MADDEDE CANLI DERS SİSTEMİ

SORU 1: Canlı ders sisteminde okutulan dersler nelerdir ?

Canlı sisteminde okutulan dersler İfam Örgün olarak okutulan derslerin birebir aynısı olup okutulacak kitaplar sitemizde güncel haliyle bulunmaktadır.

SORU 2: Canlı ders sisteminin avantajı nedir ?

Canlı sistemden dersleri takip eden kardeşlerimizin ilk avantajı ders esnasında hoca-talebe ilişkisini direk olarak kurabilmeleri olacaktır. Zira canlı sistemden derslere giren kardeşlerimiz, bir konuyu anlamadıkları zaman o anda hocasına sorup cevabını alma fırsatına sahip olacaktır. Bununla beraber ders havası içerisinde devam edileceğinden ilme daha disiplinli ve iştiyaklı devam edilebilecektir.

SORU 3: Canlı ders sistemini bitirenler nasıl bir kazanım elde edeceklerdir ?

İfam Uzem canlı sistemini bitiren kardeşlerimiz, İslâm’ın her sahaya bir düzen getirdiğini müşâhade ederek dünyaya İslâm ve fıtrat penceresinden bakabilecektir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye’yi bizâtihi okuyup mâna verebilme kabiliyetine sahip olabilecek ve aynı zamanda bugünü İslâm’a göre değerlendirebilecek birikime sahip olacaktır.

SORU 4: Canlı ders sisteminin ders programı nasıl olacaktır ?

İfam Uzem’in canlı sistemi, haftalık altı gün günde üç-dört saat derse katılım sağlayabilecek vakte sahip olanlarla icra edilecektir. Ders saatleri sabahçılar için 9:00-12:10; akşamcılar için 18:00-21:10 şeklindedir. 

SORU 5: Canlı ders sisteminde sınavlar nasıl yapılacaktır ?

Canlı sistemde okunan kitaptan belli aralıklarda sınavlar olacak olup sınavlar ders hocasının organizesiyle gerçekleşecektir. Sınavlar, İfam Uzem Öğrenci profilinden gerçekleştirilecektir.

SORU 6: Canlı ders sistemi ücretli midir ?

Canlı sistemde derslere katılmaya özen gösterilmesi adına, aynı şekilde sistemin düzenli bir şekilde büyüyerek, dünyanın her yerine ulaşabilmesi ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla cüzi bir miktar ödeme yapılmasına karar verilmiştir. Bu ödeme kardeşlerimizin programa olan ciddiyeti açısından da önem arz etmektedir. Unutulmamalıdır ki yaptığınız ödemelerle bu hizmetin büyümesi sağlanacaktır. Buna rağmen ödeme imkânı olmayan veya imkanları kısıtlı olan kardeşlerimizin düzenli derslere girme şartı ile sistemden ücretsiz olarak faydalanması sağlanacaktır.

SORU 7: Canlı ders sisteminde nasıl bir eğitim modeli bulunmaktadır ?

Canlı ders sisteminde, örgün eğitimde olduğu gibi interaktif bir eğitim modeli uygulanmaktadır. Şöyle ki; hoca dersten yarın okunacak olan yeri öğrenciler için belirleyecek ve öğrenci kardeşlerimiz (sözlükten kelimelere bakıp metin için başka kaynaklara müracaat etmek suretiyle) o yeri mütalaa ederek derse katılacaklar ve derste metni talebe okuyup hoca hem eksiklerini tamamlayacak hem de meseleye göre artı bilgiler verecektir. Hanımlarda ise hoca metni kendi okuyacak ve soruları alacak sonunda ise metinle alakalı artı bilgileri verecektir. Bu süreç ders okunduğu sürece devam edecektir.

SORU 8: Canlı ders sisteminde sorular nasıl sorulacaktır ?

Dersle alâkalı sorularınızı ders esnasında hocanıza sorabileceksiniz. Sistemle alakalı sorularınızı ise uzem.ifam.org.tr adresi üzerinden teknik ekibe sorabilirsiniz.

SORU 9: Canlı ders sisteminde ders dinlerken nelere dikkat edilmeli ?

Canlı derse gelen kardeşlerimiz, ders içerisinde kitaplarını yanlarında bulundurması gerekmektedir. Ayrıca genel bir not defteri tutmalarını tavsiye ederiz ki bununla da hayatta karşımıza çıkıp tebliğ ederken kullanabilecekleri âyet, hadis ve âlimlerin sözleri veya güzel şiirleri not ederek genel kültürlerini de geliştirebilirler.

SORU 10: Canlı ders sisteminde kitaplar nasıl temin edilir ?

Canlı sisteminde okutulacak kitapları herhangi bir yayıneviyle irtibata geçerek temin edebilirsiniz. Ayrıca İfam olarak bizler de okutulan dersle alakalı dökümanları sitemize yükleyeceğiz.