İlim ve Fikri Araştırmaları Merkezi, Samsun - Türkiye

YAYINLARIMIZ

Tüm Yayınlar

1. Yıl Ders Programı

• Kur’ân-I Kerîm: Tashih-İ Huruf

• Akaid: Akâidün’n-Nesefiyye 

• Hadis Usulü: Risale Fî Ulûmi’l-Hadis 

• Lisan: El-Arabiyye Beyne Yedeyk (İlk 3 Cilt)

• Sarf: Emsile, Bina, Maksud, İzzi

• Nahiv: Avamil-i Birgivi, Avamil-i Cürcani, Şerhu’l-Acrumiyye, İzhâru’l-Esrâr

 

1. Dersler haftada 6 gün olup, Pazar günü izin günüdür.
2. Program yazın da devam etmektedir.
3. Programa katılan tüm öğrencilere barınma hizmeti sağlanıp, burs verilmektedir.