İlim ve Fikri Araştırmaları Merkezi, Samsun - Türkiye

YAYINLARIMIZ

Tüm Yayınlar

2. Yıl Ders Programı

• Tefsir: Tefsîru’l-Celaleyn

• Hadis Usülü: Teysîru’l-Mustalahi’l-Hadis (Beykûni Ezberi İle)

• Hadis: Sahih-İ Müslim (Fethü’l-Mülhim Bi Şerhi Sahîh-İ Müslim İle )

• Fıkıh: El-Muhtasar Li’l-Kudûri (İbadet Bahsi), El-İhtiyar Li Talîli’l-Muhtar (İbadet Bahsi)

• Lisan: El Arabiyye Beyne Yedeyk (Son Cilt)

• Nahiv: Şerhu-l Muğni, Şerh-U Katri’n-Neda

 

1. Dersler haftada 6 gün olup, Pazar günü izin günüdür.
2. Program yazın da devam etmektedir.
3. Programa katılan tüm öğrencilere barınma hizmeti sağlanıp, burs verilmektedir.