İlim ve Fikri Araştırmaları Merkezi, Samsun - Türkiye

YAYINLAR

Tüm Yayınlar

2. Yıl Ders Programı

• Tefsir: Tefsîru’l-Celâleyn

• Hadis Usûlü: Teysîr-u Mustalahi’l-Hadîs (Beykûnî Ezberi İle)

• Hadis: Sahîh-i Müslim (Fethü’l-Mülhim bi Şerh-i Sahîh-i Müslim İle )

• Fıkıh: el-Muhtasar li’l-Kudûrî (İbadet Bahsi), el-İhtiyâr li Ta’lîli’l-Muhtâr (İbadet Bahsi)

• Lisan: El Arabiyye Beyne Yedeyk (Son Cilt)

• Nahiv: Şerhu’l-Muğnî, Şerh-u Katri’n-Nedâ

 

1. Dersler haftada 6 gün olup, Pazar günü izin günüdür.
2. Program yazın da devam etmektedir.