İFAM YAZ AKADEMİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI

 

Devletler kurup çağlar açan Fatihlerin, rahlesinde diz çöktüğü Kadîm ulemanın izini sürmeye var mısın?

Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz ilim yolculuğuna seni de davet ediyoruz.

Ağırlıklı olarak İlahiyatta okuyan kardeşlerimizin kabul edildiği “İFAM İslâmi İlimler Yaz Akademisi” ile ilim sarayına, okutulacak olan şu eserlerle girebileceksiniz.

* Akaid               : Emalî – el-Akîdetu’t-Tahâviyye, Hareketü’l-Kur’âniyyîn fî Mîzani’l-Kur’âni’l-Kerîm

* Tefsir               : Celaleyn (Seçme Ayetler)

* Hadis               : el-Erbaûne’n-Neveviyye

* Fıkıh                 : Muhtasaru’l-Kudurî  (Hulâsâtu’d-Delâil Şerhiyle Birlikte)

* Adab                 : Edebu’l-İslam ve Ezkâr

* Nahiv                : Avâmil, Ecrumî Şerhi

* Sarf                   : Emsile, Bina, İzzi

Not: Programımız Erkek Kardeşlerimize Yöneliktir.

Detaylı Bilgi İçin:

0544 255 01 61     0553 356 62 10     0553 078 61 69

Paylaş:

Diğer

İFAM MEZUNİYET PROGRAMI TERTİB EDİLDİ

İfam 2022.2023 mezuniyet programında 16. Mezunlarını verdi. Halka halka büyüyen İFAM, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen bir kısmının beş yılını bir kısmının da ihtisas programı ile

Külliyat’tan Hayır Sofrası Etkinliği…

Külliyat Anadolu Lisesi olarak; geliri farklı hayır kurum ve alanlarında kullanmak üzere hayır sofrası çalışması yaptık. Allah yapılan hayırları ve hayır soframızı dergahında kabul buyursun.

Ali Hâni el-Akrabâvî Hoca İFAM’ı ziyaret etti.

Ürdün’de mukim Filistinli sarf-nahiv-belağat-tefsir alimi ve youtube aracılığı ile 2500 den fazla dersi yayınlanmış halihazırda Ürdün’de ve Türkiye’deki medreselerde İslami ilimlere dair dersler vermeye devam

İFAM'daki yeniliklerden ve organizasyonlardan haberdar olmak için sizde kayıt olun