Search
Close this search box.

iMAM-HATİP ÖĞRENCİLERİNE BÜYÜK FIRSAT

İFAM İMAM-HATİP EĞİTİM PROGRAMI

1. YIL DERS PROGRAMI :

• Kur’ân-ı Kerîm :
–  Ezber (Yaz tatili döneminde Okul’un 9.sınıf müfredatındaki ezberler yapılacak)
– Tashîh-i Hurûf
• Arapça Muhadese : (İlk bir buçuk ay okulun 9.sınıf kitabından işlenecek)

• Sarf-Nahiv : Emsile, Binâ, Avâmil-i Birgivî, Avamil-i Cürcani,

• Âdâb : Min Edebi-l İslâm (Ebû Gudde)(Bir ay sürecek)
• Hadîs: Ezkâr
• Okul derslerine yardımcı dersler
2. YIL DERS PROGRAMI :
• Sarf-Nahiv: Maksut, Âcrûmiyye Şerhi
• Fıkıh : Nûru-l Îzâh / Veya el-Fıkh’ul Müyesser
• Tefsîr :Celaleyn Tefsîri (Yasin,Mülk ve Nebe süreleri Maksut ve Âcrûmiyye’den sonra başlayacak)
• Hadîs: Ezkâr
• Okul derslerine yardımcı dersler
3. YIL DERS PROGRAMI :
• Akâid : Nesefi akaidi Baberti şerhi
• Nahiv : İzhâr, Şerhu-l Muğnî
• Fıkıh : İhtiyar (İbadet bölümü)
• Tefsîr : Celaleyn Tefsîri
• Okul derslerine yardımcı dersler
4. YIL DERS PROGRAMI :

• Nahiv : Şerhu-l Muğnî (devam)

• Hadîs Usûlü :  Manzûmetü-l Beykûniyye 

• Fıkıh Kaideleri : El-Veciz fi Şerhi’l-Kavaidi’l-Fıkhiyye

• Üniversite hazırlık (ikinci dönem)

Başvuru İçin Tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTvxpWa9qYDRdekQX8afnDdjvtmUep58U6gu5Ajk101WONGQ/viewform?usp=pp_url

Paylaş:

Diğer

HASAN EFENDİ HAZRETLERİ’Nİ DAR-ı BEKAYA UĞURLADIK

Ahirete irtihal eden, Mahmud Efendi Hazretleri’nin halifesi İsmailağa Dergahı’nın son şeyhi Hasan Efendi Hazretleri’nin cenazesi Fatih Camii’nde kılınarak Edirnekapı Sakızağacı mezarlığında defnedildi. Yüzbinlerin hüsn-ü şehadetini