Search
Close this search box.

Kadîm Usûl Hakkında

Tam adı “İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi” olan İFAM; İhsan Şenocak hocanın on beş yıl önce birkaç ilahiyat fakültesi öğrencisiyle başlattığı halihazırda ise bir merkez ve on yedi farklı şehirdeki şubelerinde 1000’i aşkın ilim talebesiyle yoluna devam eden bir ilim, fikir ve hareket okuludur.

Ulemamızın ölümsüz eserleri üzerine bina ettiği müfredatını çağı tanıyan muasır alimlerin eserleriyle güçlendiren İFAM; beş yıl boyunca kudemanın mirası üzerinde kafa yoran, satırlardan iktibas ettikleri ilmin nuruyla hayatın karanlık noktalarını aydınlatmayı meselesi yapmış ilim talebelerinin ulvi davalarına karargah kıldıkları bir müessesedir.

İlahiyat fakültelerinde okuyan talebeleriyle tahsil hayatları boyunca kadim usülde yoğun bir medrese programını takip eden İFAM; mezunlarının master ve doktora çalışmalarına yoğunlaştığı, medrese ile akademinin cem edildiği bir merkezdir.