Search
Close this search box.

1. Yıl Ders Programı

-Kur’ân-ı Kerîm: Tashîh-i Hurûf – Hafızlık Tekrarı
-Lisan: El-Arabiyye Beyne Yedeyk (4 cild)
-Sarf: Emsile, Bina, Maksud.İzzi
-Nahiv: Avâmil-i Birgivî, Şerhu’l-Âcrûmiyye, İzhâru’l-Esrâr
-Ezkâr
-Edebü’l-İslâm

Not:

Dersler haftada 6 gün olup, Pazar günü izin günüdür.
Her ders 40 dakikadır.
Sınav zamanları tek ders yapılmaktadır.
Program yazın da devam etmektedir.