Search
Close this search box.

Sıkça Sorulan Sorular

1. İFAM’A KİMLER BAŞVURABİLİR ?
 İFAM’a, klasik usülde beş yıl boyunca İslami İlimler tahsili almak isteyen ERKEK kardeşlerimiz başvurabilir.
2. BAŞVURAN HERKES ALINIYOR MU SINAV VAR MI ?
 İFAM; Samsun merkez yerleşkesinde müracaatların yoğunluğu sebebiyle hafız ve açıköğretim alımları için mülakat uygular. Alımlarının tamamına yakını üniversite örgün öğrencilerinden olan şubelerde ise mülakat uygulaması yoktur.
3. İFAM UZEM NEDİR ?
 İFAM’ın çeşitli sebeplerden ötürü örgün medrese tahsili alamayan erkek kadın ilim taliplerine online olarak uyguladığı medrese programıdır.
4. İFAMIN AÇILIMI NEDİR ?
 İLMİ VE FİKRİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
5.MEDRESE NE DEMEKTİR ?
 Medrese; kadim ilim geleneğimizin Cumhuriyet’e kadar süregelen eğitim müesseselerine verilen isimdir.
6. MEDRESE EĞİTİMİ NASILDIR?
 İlkokuldan yüksek tahsile kadar devam eden modern eğitim sisteminde olduğu gibi kolaydan zora doğru müfredatı belirlenmiş, tahsil gören talebenin önce İslami ilimlerin tamamında birikim sahibi olduğu devamlılık gösterdiği takdirde kişiye ihtisas sahibi yetkin bir ilim adamı hüviyeti kazandıran bir eğitimdir.
7. DERSLER ZOR MUDUR ?
 Medrese müfredatı sıfır noktasında ilme başlayanlara göre tertip edilmiştir. Dolayısıyla disiplinli şekilde gayret gösterip sebat edenler için zor değildir.
8. HERKES OKUYABİLİR Mİ ?
 İlme iştiyakı olan, ciddi mesai ayırmayı göze almış herkes okuyabilir.
9. ÜNİVERSİTE VE KARİYER İÇİN ETKİSİ NEDİR ?
 İFAM; ilahiyat alanında hizmet etmek isteyen ilim talebelerine yüksek oranda mesleki yeterlilik kazandırır. Mezunlarının müracaat ettikleri imtihanlarda elde ettikleri yüksek başarı oranı, aynı şekilde İFAM mezunlarının master ve doktora programları ile devam eden akademideki yolculukları İFAM’ın talebelerine kazandırmış olduğu yeterliliğinin ispatıdır.
10. EĞİTİM KAÇ YIL SÜRÜYOR ?
 Herkes için eğitim süresi 5 yıldır. Sonrasında ihtisas programına dahil olmak isteyenler 2 yıl daha eğitim görürler.
11. DERS SAATLERİ NASILDIR ?
 İFAM’da haftanın altı günü her gün dört saat ders okunur. Talebelerin okullarındaki imtihan haftalarında ise tek ders programı uygulanır.
12. SINAVLAR NASILDIR ?
 Sınıf müfredatı içerisinde bitirilen kitaplardan imtihanlar yapılır. Müfredat dönemini verimli geçiremeyip sene sonu ortalaması iyi olmayan talebe sınıf tekrarı yapar.
13. DOĞRU EĞİTİM MİDİR ?
 İslami ilimler tahsilinde asırlar boyu tecrübe edilmiş kadim medrese müfredatını kıymetli muasır eserlerle mezceden İFAM; geçmişi bilen günü tanıyan ilim adamları yetiştirmeyi hedefler. İslami ilimler tahsilinde doğru bir eğitim metodu belirlediği on beş yıllık süreçte aldığı geri dönüşlerde de görüşmüştür.
14. BAYANLAR İÇİN DURUM NEDİR ?
 Hanım kardeşlerimize yönelik medrese programı uzaktan eğitim olarak icra edilmektedir.
15. ERKEKLER İÇİN DURUM NEDİR ?
 Erkekler, hafız, açıköğretim ve örgün üniversite okuyanlar olarak İFAM’da tahsil görebilir. Bunun yanında İFAM’da örgün eğitim almak istemeyenler UZEM üzerinden de programa iştirak edebilirler.
16. ÇOCUKLAR İÇİN DURUM NEDİR ?
 Çocuklar için hafızlık eğitimi veren birim vardır.
17. ÜNİVERSİTE OKUYAN İÇİN DURUM NEDİR ?
 İFAM’ın asıl muhatap kitlesi olan üniversite talebeleri okulla birlikte İFAM’da da rahatlıkla eğitim alabilirler. Ders saatleri üniversite ders saatlerine göre ayarlanır, sınav haftalarında dersler hafifletilerek talebelere üniversite sınavlarına hazırlık imkanı verilir.
18. LİSE OKUYAN İÇİN DURUM NEDİR ?
 Örgün lise okuyanlar için İFAM’ın müfredatının hafifletilmiş şekli uygulanır.
19. TATİLLER NE ZAMAN ?
 Talebeye; Ramazan ve kurban bayramlarının yanı sıra sömestir da verilen izinlerle yıl içerisinde toplam bir aylık izin kullandırılır. Yaz sezonunda da eğitimin devam ettiği İFAM’da pazar günü haftalık izin günüdür.
20. BURS VAR MIDIR ?
İFAM; beş yıllık tahsil hayatı boyunca talebeden sembolik cüzi bir bağış dışında ücret almaz. Talebenin bütün iaşe ve ibate masrafları İFAM tarafından karşılanır. Bununla birlikte ihtiyaç sahibi olan ilim talebeleri gözetilerek hayırseverlerin vereceği burslarla desteklenir.
21. DİPLOMA VERİLİYOR MU, BİTİRİNCE NE OLURUM ?
 İFAM diploma vermez. Sadece programa sadık kalan mezununa İslami ilimler alanında önemli seviyeye gelmiş bir ilim adamı olmayı vadeder.
22. EĞİTİMİN İÇERİĞİ NEDİR ?
 Şer’i ilimlerin temel alanları olan Sarf, Nahiv, Belağat, Akide, Fıkıh, Tefsir, Hadis, Mantık, Usül ilimleri müfredatta yer almaktadır.
23. HANGİ İLLERDE İFAM VAR?
 Samsun Merkezli İFAM’ın Eskişehir, Muş, Erzurum, Düzce, Denizli, Çanakkale, Tokat, Trabzon, Bursa, İzmir, Çorum, Konya, Sakarya, Ankara, İstanbul’da şubeleri bulunmaktadır.
24. EĞİTİM YATILI MI ?
 Eğitim yatılıdır.
25. YATAKHANE YEMEK GİBİ OLANAKLAR VAR MI ?
 Barınma imkanı İFAM tarafından sağlanıp talebeye üç öğün yemek verilmektedir.
26. İFAMDA EĞİTİM ALIRKEN KENDİ EVİMDE KALABİLİR MİYİM ?
 Kendi evinizde kalarak İFAM’da eğitim alabilirsiniz.
27. SAMSUN MERKEZ İLE DİGER ŞUBELERİN OLANAKLARI FARKLI MI ?
 İmkanlar İFAM merkezde daha gazla olsa da şubelerde de aynı müfredat uygulanmakta iaşe ve ibate İFAM tarafından karşılanmaktadır.
28. ÖRGÜN EĞİTİMDE HER YIL KAC KİŞİ ALINIYOR ?
 Her yeni eğitim döneminde merkez ve şubelerle birlikte 500 öğrenci kontenjanı açılmaktadır.
29. UZEM EĞİTİMİNDE HER YIL KAÇ KİŞİ ALINIYOR ?
 UZEM’de gene olarak kontenjan sınırı yoktur. Ancak Canlı sınıflarda kontenjanlar kısıtlıdır.
30. HAFIZLIK EĞİTİMİ VAR MI ?
 Hafızlık eğitimi vardır.
31. KADİM USUL NEDİR ?
 Kadim usül; İslami ilimler alanında ölümsüz eserler telif etmiş olan ulemamız başta olmak üzere bin dörTyüz küsür yıldır nice ilim adamlarının yetiştiği her yeni dönemde kendisini yenileyen eskimeyen bir yöntemdir. İslami ilimler tahsilinin en verimli yoludur.