Search
Close this search box.

KUR SİSTEMİ SIKÇA SORULAN SORULAR

12 MADDEDE KUR SİSTEMİ

SORU 1 : Kur sisteminde okutulan dersler nelerdir ?

Kur Sistemi’nde okutulan dersler, örgün olarak okutulacak olan derslerin birebir aynısı olup okutulacak kitaplar sitemizde güncel haliyle bulunmaktadır. Ders programının her senesi ayrı bir kur olarak değerlendirilecek olup paket şeklinde hizmetinize sunulacaktır.

SORU 2 : Kur sisteminin avantajı nedir ?

Kur Sistemi’nde dersleri takip eden kardeşlerimizin ilk avantajı, programı kendi hayatlarındaki yoğunluğa göre planlayabilmeleridir. Ayrıca Kur Sistemi’nden derslere giren kardeşlerimiz, bir konuyu anlamadıkları zaman dersi baştan dinleyebilme fırsatına sahip olacaktır.

SORU 3 : Kur sisteminin İslami şuura etkisi nedir ?

Kur Sistemi’nden dersleri takip eden kardeşlerimiz, İslâmî ilimlerde ilerleme fırsatı ile beraber İslâm’ı kaynağından öğrenerek yaşayabilme dirâyetine ulaşacaklardır. Tekrar edebilme şansına sahip olunduğu için daha sağlam bir şekilde öğrenim sağlanabilecektir.

SORU 4 : Kur sistemini bitirenler nasıl bir kazanım elde edecekler ?

Kur Sistemi’ni bitiren kardeşlerimiz, İslâm’ın her sahaya bir düzen getirdiğini müşâhade ederek dünyaya İslâm ve fıtrat penceresinden bakabilecektir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye’yi bizâtihi okuyup mâna verebilme kabiliyetine sahip olabilecektir.

SORU 5 : Kur sistemi kime hitap etmektedir ?

Kur Sistemi, ilim öğrenmek isteyen kadın-erkek, yaşlı-genç demeksizin dünyanın neresinde olurlarsa olsun ilim meraklısı tüm kardeşlerimize hitap etmekte olup her bir kardeşimiz bu sisteme dahil olabilecektir.

SORU 6 : Kur sisteminde sınavlar nasıl yapılacaktır ?

Kur Sistemi’nde sınavlar, önceden belirlenmiş konulara ait video dersler ve ardından sınav şeklinde ayarlanmıştır. Dersin ilerleyen seviyedeki videolarına erişmek sınavı geçme şartına bağlıdır. Her sınavın kapsamı kendinden önceki sınav ile kendisi arasında işlenen video derslerin içeriğine bağlı olacaktır. Örneğin; ilk sınav ilk on video dersi; ikinci sınav ise 1. Sınavdan sonra gelen ikinci on video dersin konularından olacaktır. Sınavdan kalınması durumunda sistem size belirli bir çalışma süresi verecektir o süre sonunda tekrar sınava girmeniz mümkün olacaktır.

SORU 7 : Kur sistemi ücretli midir ?

Kur Sistemi’nde derslere katılmaya özen gösterilmesi adına, aynı şekilde sistemin düzenli bir şekilde büyüyerek, dünyanın her yerine ulaşabilmesi ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla cüzi bir miktar ödeme yapılmasına karar verilmiştir. Bu ödeme kardeşlerimizin programa olan ciddiyeti açısından da önem arz etmektedir. Unutulmamalıdır ki yaptığınız ödemelerle bu hizmetin büyümesi sağlanacaktır. Buna rağmen ödeme imkânı olmayan veya imkanları kısıtlı olan kardeşlerimizin düzenli derslere girme şartı ile sistemden ücretsiz olarak faydalanması sağlanmıştır.

SORU 8 : Kur sisteminin ders programı nasıl olacaktır ?

Kur Sistemi’nde derslerin takip edilmesi, sizin plan ve yoğunluğunuza bağlı olarak şekillenmektedir. Nekadar zaman ayırırsanız okadar çabuk ilerleme kaydedilecektir. Ancak ondan da önemlisi dersleri takibinizin az da olsa sürekli olanıdır. Bu kaide ilim talebesi olmak isteyen kardeşlerimiz tarafından dikkate alınmalıdır.  Örnek ile açıklayacak olursak ev hanımı kardeşlerimizin gün içinde boş zamanlarında kendilerini ders izlemeye vermeleri; memur kardeşlerimizin akşam eve geldiklerinde vakitlerinin bir kısmını bu derse ayırmaları; işçi olarak çalışan kardeşlerimiz yorgun olmalarına rağmen ilim talebesi olmanın azmi ile her gün azar azar da olsa dersleri takip etmeleri; esnaf kardeşlerimiz iş yeri veya evlerinde boşluklarını bu derslerle doldurmaları arzu edilmektedir.

SORU 9 :Kur sisteminden canlı sistemine geçiş var mıdır ?

Kur sistemi okuyan kardeşlerimiz eğer canlı sisteme geçmek isterlerse sene içerisinde belirlenecek vakitlerde canlı sisteme geçiş başvurusunda bulunabileceklerdir. Mevcut kontenjana göre talebenin girdiği sınavlarının ortalamasına bakılarak sıralama yapılacaktır. Bu şekilde geçiş sağlanmış olacaktır.

SORU 10 : Kur sisteminde ders dinlerken nelere dikkat edilmeli ?

Dersi izleyen kardeşlerimize, ders kitabının yanında izlenen derse özel bir defter tutmalarını tavsiye ederiz. Zira böylelikle kendileri dersleri tekrar edecekleri anda zamandan tasarruf edeceklerdir. Ayrıca bir de genel bir not defteri tutmalarını da tavsiye ederiz ki böylelikle hayatta tebliğ ederken kullanabilecekleri âyet, hadis ve âlimlerin sözleri veya güzel şiirleri not ederek genel kültürlerini de geliştirebilirler.

SORU 11 : Kur sisteminde kitaplar nasıl temin edilir ?

İfam uzem sisteminde okutulacak kitapları herhangi bir yayın eviyle irtibata geçerek temin edebilirsiniz. Ayrıca İfam olarak bizler de okutulan dersler için hazırlanan dokümanları sitemize yükleyeceğiz.

SORU 12 : Kur sisteminde sorular nasıl sorulacaktır ?

Kur Sistemi’nde ise ders ile alâkalı sorularınıza ders videosunun altında yer alan sıkça sorulan sorular bölümünden cevap bulabilirsiniz. Eğer soracağınız soru o bölümde yer almıyor ise sorunuzu gerekli bölüme yazarsanız 24 saat içerisinde hocalarımız sizlere cevap verecektir inşallah.