Search
Close this search box.

Prof. Dr. Enbiya Yıldırım hocamız İFAM’ı ziyaret ettiler.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından, büyük muhaddis Şuayip Arnavut Hoca’nın talebelerinden  Prof. Dr. Enbiya Yıldırım hocamız İFAM’ı ziyaret ettiler. Sabah namazından sonra kardeşlerimize “Kuran-ı Kerim’i Anlamada Hadisin Önemi”nden bahsettiler.

Prof. Dr. Enbiya Yıldırım Kimdir?
Trabzon/Hayrat’lı bir ailenin çocuğu olarak 1965 yılında İstanbul’da doğdu. 1983’de İstanbul İmam Hatip’ten, 1987’de Bursa İlahiyat’tan mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını aynı fakültede yaptı. 2002’de doçent, 2008’de profesör oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Hadisler ve Zihinlerdeki Sorular, Sahih Hadis Bulunmayan Konular, Hadis Problemleri, Hadisçiler ve Çelişki, Hadiste Metin Tenkidi, Hadis Meseleleri, Geleneksel Hadis Yorumculuğu, Din-Ahlâk Ekseninde Hz. Muhammed, Hüsn-i Hat ve Hadis, Hz. Peygamber (S.A.V)’in Örnekliğinde Güzel Ahlâk adlı eserlerin yazarıdır.
Tercümelerinden bir kısmı da şunlardır: Suyûtî’den Sünnetin İslam’daki Yeri, Muhammed Hüseyin Zehebî’den Tefsir ve Hadiste İsrâiliyyât, M. Abdurreşîd Nu’mânî’den İmam-ı A’zam Ebû Hanîfe’nin Hadis İlmindeki Yeri, Abdulfettâh Ebû Gudde’den: Mevzu Hadisler, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed ve Öğretim Metotları, İslam Alimlerinin Gözüyle Zamanın Kıymeti.

Paylaş:

Diğer

HASAN EFENDİ HAZRETLERİ’Nİ DAR-ı BEKAYA UĞURLADIK

Ahirete irtihal eden, Mahmud Efendi Hazretleri’nin halifesi İsmailağa Dergahı’nın son şeyhi Hasan Efendi Hazretleri’nin cenazesi Fatih Camii’nde kılınarak Edirnekapı Sakızağacı mezarlığında defnedildi. Yüzbinlerin hüsn-ü şehadetini