Said Balanpuri, Selman En-Nedvi, Adil Harrazi Ve Vail El Hanbeli İFAM’da

          Kökleri sağlam olan bitkiler şiddetli soğuk ve fırtınalar karşısında etkilenmeden ayakta kalabilir ve etrafına fayda sağlayabilir. Asırlar boyunca hükümranlık süren medeniyet ve toplumlar da, sağlam temel ve kökleri sayesinde varlığını dünya sahnesinde sürdürebilmişlerdir. Köklü medeniyet kurma fikrinde olan insanlarda aynı istikamet doğrultusunda hareket etmiş ve bütün insanlığın hâmisi ve umudu olmuştur. Bundan dolayı medeniyet omurgamızın temel dinamiklerini iyi bilmemiz gerekiyor.

İki asırdır İslam coğrafyasında âlim ve mütefekkirler nezdinde en fazla heyecan uyandıran konu ‘’Nasıl olmalıyız?’’ sorusudur. Müstağrib  bu soruyu medeni birikimimiz ve tarihi tecrübemizin reddedilmesi için bir fırsat telakki ederken, müstakim mümin ise tekrar islami bünyeye dönebilmenin vasıtası olarak görür. Malum soruya cevap sadedinde farklı usuller üzerine ibtina eden pek çok hareket ortaya çıkmıştır. Sahih islami tasavvurla farklı şekillerde irtibatı olan ve tarihi süreç içerisinde kısmi değişikliklerle sürekli var olan bu hareketleri ‘’redd-i kadim’’, ‘’gelenekçilik/taklitçilik’’ ve ‘’keşf-i kadim’’ olarak tasnif edebiliriz.Keşfi Kadim yolculuğumuza bu ay  Allame Said Palanburi hocamız ile devam ettik.yıllardır iştigal ettiği hadis-i şeriflerden almış olduğu ruhu iliklerimize kadar hissettirdi. Hangi mesele olursa olsun, ezberinden okumuş olduğu Hadis-i şeriflerle bizleri kendisine hayran bıraktı. Muhaddislerimizin hayatlarını okurken şahit olduğumuz ezber yeteneklerini, Rasulullah (sav) duymuş oldukları muhabbetin bir benzerini hocamız vesilesi ile müşahade etme imkanına sahip olduk. Yaklaşık iki hafta süren İmam Malik’ten Muvatta, Buhari-i Şeriften Kitab-u Bedi’l Vahy derslerine iştirak ettik. Sonraki dönemlerde yeniden buluşmayı ümit ederek hocamızı yolcu ettik.

Paylaş:

Diğer

İFAM MEZUNİYET PROGRAMI TERTİB EDİLDİ

İfam 2022.2023 mezuniyet programında 16. Mezunlarını verdi. Halka halka büyüyen İFAM, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen bir kısmının beş yılını bir kısmının da ihtisas programı ile

Külliyat’tan Hayır Sofrası Etkinliği…

Külliyat Anadolu Lisesi olarak; geliri farklı hayır kurum ve alanlarında kullanmak üzere hayır sofrası çalışması yaptık. Allah yapılan hayırları ve hayır soframızı dergahında kabul buyursun.

Ali Hâni el-Akrabâvî Hoca İFAM’ı ziyaret etti.

Ürdün’de mukim Filistinli sarf-nahiv-belağat-tefsir alimi ve youtube aracılığı ile 2500 den fazla dersi yayınlanmış halihazırda Ürdün’de ve Türkiye’deki medreselerde İslami ilimlere dair dersler vermeye devam

İFAM'daki yeniliklerden ve organizasyonlardan haberdar olmak için sizde kayıt olun