Search
Close this search box.

İslami Aksiyon Çalışmaları

İslam’ı ibareden ifadeye, satırlardan içtimai hayata tatbik etmek için tahsil edilen ilmin bir sonucu olarak; Müslümanların gündemine dair yapılan basın açıklamaları ve tebliğ çalışmaları programımızın ayrılmaz bir parçasıdır.