Search
Close this search box.

İslami İlimler

İbare ile ifadenin, ilim ile fikrin, hareket ile davanın buluştuğu İFAM, 5 yıllık İslâmi ilimler eğitimi ile asrın sorunlarına Kur’an ve Sünnet çerçevesinde çözüm üretme gayesindedir.