İlim ve Fikri Araştırmaları Merkezi, Samsun - Türkiye

YAYINLARIMIZ

Tüm Yayınlar

Allame Selman en-Nedvi hocamız Huccetullahı’l-Baliğa’dan okutmak üzere İFAM’a teşrif etti.

Ebul Hasan en-Nedvi’nin torunu ve Hindistan’ın tanınmış alimlerinden Selman el-Huseynî en-Nedvî İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi’nde Huccetullahı’l-Baliğa isimli eserden bölümler okuyup, bizlere bir fikir ziyafeti sundular. Bir sonraki konferansında İmam-ı Rabbani'nin ilmi, fikri, kişiliği üzerinde durulup ilim talebelerine yol tayin edildi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

DİĞER HABERLER