Dr. İyad el-Gavc İFAM’ı Ziyaret Etti


Çeşitli alanlarda çalışmalar yapan ve Kevseri gibi Osmanlı alimlerinlerine yönelik özel bir yönelimi olan Dr. İyad Ahmet Salim el-Gavc İhsan Şenocak hocamızı ziyaret edip İFAM konferans salonunda talebelere hitap etti. Birçok konuda faydalı bilgiler veren Dr. İyad, konuşmasında ilim talebesinin ilim yolunda nasıl ilerlemesi gerektiğine de değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanını üçe ayırırdı. Zamanının bir kısmını ümmetine; diğerini ailesine bir kısmınıysa Rabbine ayırarak hayatına devam ettirdi. Siz ilim talebeleri de bu yoldan gitmeye özen gösterin.”
“Toprağın suya muhtaç olduğu gibi bütün insanlığın da siz ilim talebelerine ihtiyacı vardır”
“İlim yolunda ilerlemek üç aşamadan oluşur. Bunların birincisi ilme başlamak; ikincisi çok ders çalışmak; sonuncusu ise ölene dek bu yolda devam etmeye gayret göstermektir.“

Dr. İyad Ahmet Salim el-Gavc kimdir?
Dr. İyad, yüksek lisansını usûlü fıkıh alanında ve doktorasını İslam düşüncesi alanında yapan Dr. İyad, İki büyük Ürdün yayınevinin sahibidir. Bunlar ise Dâru’l-feth ve Müessesetü’l-Ervaka isimli yayınevleridir. İslami ilimler alanında çalışmalar yapan Dr. İyad, edebiyat alanında çalışmalar yapmıştır. Ayrıca el yazma eserleri de tahkik eden Dr. İyad’ın bazı tahkikleri şunlardır:
Taküyyüddin Subkî’nin Es-Seyfu’l-meslûl alâ men sebbe’r-resul ve Talebu’s-selame fî terki’l-imame
Hafız Ahmed Ğamârî’nin Der’u’d-da’f an hadisi men aşak feaf


Paylaş:

Diğer

İFAM MEZUNİYET PROGRAMI TERTİB EDİLDİ

İfam 2022.2023 mezuniyet programında 16. Mezunlarını verdi. Halka halka büyüyen İFAM, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen bir kısmının beş yılını bir kısmının da ihtisas programı ile

Külliyat’tan Hayır Sofrası Etkinliği…

Külliyat Anadolu Lisesi olarak; geliri farklı hayır kurum ve alanlarında kullanmak üzere hayır sofrası çalışması yaptık. Allah yapılan hayırları ve hayır soframızı dergahında kabul buyursun.

Ali Hâni el-Akrabâvî Hoca İFAM’ı ziyaret etti.

Ürdün’de mukim Filistinli sarf-nahiv-belağat-tefsir alimi ve youtube aracılığı ile 2500 den fazla dersi yayınlanmış halihazırda Ürdün’de ve Türkiye’deki medreselerde İslami ilimlere dair dersler vermeye devam

İFAM'daki yeniliklerden ve organizasyonlardan haberdar olmak için sizde kayıt olun