Search
Close this search box.

İbrahim Anar Hoca İFAM’ı Ziyaret Etti

Konya Dâru’l-Hadîs Arapça ve İslami İlimler Medresesi kurucu hocası İbrahim Anar hocamız 100’e yakın talebesi ile İhsan Hocamızı ve İFAM talebelerini ziyaret etti.
Öncelikle cumartesi sabah mektubat dersine katılan misafirlerimiz akabinde kahvaltı yapıp İhsan hocamız ile hasbihal ettiler.

İbrahim Anar Hoca Kimdir?
Aslen Trabzon Çaykara’lı olan İbrahim Anar Hoca’nın büyük dedesi âlim bir insan olan Mehmet Efendi oradan Ordu’nun Kumru ilçesine gelmiş ve orada birçok talebe yetiştirmiştir. İbrahim Anar Hoca ise İstanbul’da doğmuş ve büyümüştür. İlkokuldan sonra hafızlığını Bayrampaşa Yeşil Camii Kur’an Kursunda tamamlamış, 1996’dan itibaren Ümraniye “Çınaraltı” medresesinde klasik usulde Arapça ve İslami ilimler alanında eğitim almıştır
2001-2006 yılları arasında Suriye Şam’da el-Ezher Üniversitesine bağlı el-Fethu’l-İslamî’nin Tahassus kısmı Usulü’d-Din/Hadis bölümünde okumuştur. Ayrıca Abdurrazzak Halebî Hoca Efendiden Asım kıraatı Hafs rivayetinde icazet almıştır. Suriye’deki eğitimi süresince Şâm diyarının tanınmış alimlerinden Abdulhâdî Harse, Prof. Dr. Acac el-Hatip, Prof. Dr. Abdullatîf el-Ferfur, Doç. Dr. Eymen Şabânî gibi hoca efendilerden özel dersler almıştır. Hoca Efendi Prof. Dr. Ramazan el-Bûtî, Prof. Dr. Vehbe Zühaylî ve Nuaym el-Araksûsî gibi tanınmış hoca efendilerin ders halkalarına da katılmıştır.
2006 yılında Türkiye’ye dönen Hoca Efendi bu tarihten 2008 yılına kadar Konya’da Dr. Nureddin Boyacılar Hoca Efendinin yanında hadis ilimlerinde ihtisas yapmış, mezuniyet tezi olarak Ebu Cafer Mutayyen’in (v. 297 H.) hadis cüzünü tahkik edip bu alanda Nureddin Boyacılar Hoca Efendi’den icazet almıştır. Ayrıca Hoca Efendi ile beraber Daru’l-Minhâc tarafından 5 cilt olarak basılan Hakîm-i Tirmizi’nin “Nevadiru’l-Usül” isimli kitabının tahkikinde bulunmuştur.
Dâru’l-Hadîs Konya İslami İlimler ve Hadis İhtisası Merkezi nedir?
Ehl-i Sünnet alimlerin metodu üzere Kur’an ve Sünnet’i anlama yolundaki medrese kültürünün işlenmeye özen gösterildiği Dâru’l-Hadîs Konya, Arapça ve İslami İlimler temel medrese müfredatının yanında, gerek kendi bünyesinde, gerekse dışarıda bu müfredatı tamamlamış kişilere hadis alanında ihtisas imkanı da sunmaktadır. İbrahim Anar Hocaefendi ve vakıf mütevelli heyetinin üstün gayretleri ile her geçen gün gelişen ve büyüyen Dâru’l-Hadîs Konya, ömrünü ilim yolunda geçirmiş, Anadolu’da hadis ilimlerini yeniden ihya etmiş olan Nureddin Boyacılar hocaefendinin de manevi desteğini yanına almıştır.
Ayrıntılı bilgi için bkz. http://darulhadiskonya.com/index.php/about

Paylaş:

Diğer

HASAN EFENDİ HAZRETLERİ’Nİ DAR-ı BEKAYA UĞURLADIK

Ahirete irtihal eden, Mahmud Efendi Hazretleri’nin halifesi İsmailağa Dergahı’nın son şeyhi Hasan Efendi Hazretleri’nin cenazesi Fatih Camii’nde kılınarak Edirnekapı Sakızağacı mezarlığında defnedildi. Yüzbinlerin hüsn-ü şehadetini