Search
Close this search box.

İFAM İSTANBUL M.ALİ SABUNÎ İCAZET MERASİMİ

Safvetü’t Tefasir başta olmak üzere birçok kıymetli eserin müellifi Allame Muhammed Ali Sabunî hocamızın işrafı ile hadis icazeti programı tertip edildi. İstanbul Fatih’te Yavuz Sultan Selim camiinde İFAM İstanbul şubesi tarafından tertip edilen programa binlerce ilim talebesi iştirak etti. Sabunî hocamızın telifi olan “min künüzi’s sünne” kitabının okunduğu programın sonunda iştirak edenlere icazetleri takdim edildi.

Paylaş:

Diğer

HASAN EFENDİ HAZRETLERİ’Nİ DAR-ı BEKAYA UĞURLADIK

Ahirete irtihal eden, Mahmud Efendi Hazretleri’nin halifesi İsmailağa Dergahı’nın son şeyhi Hasan Efendi Hazretleri’nin cenazesi Fatih Camii’nde kılınarak Edirnekapı Sakızağacı mezarlığında defnedildi. Yüzbinlerin hüsn-ü şehadetini