İfam Talebesi İle Hasbihal

İFAM İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi hocalarından Mahmut Sami GÜLCÜ hocamız 300 kişiyi aşkın talebenin iştirak ettiği İFAM Konferans salonunda yapılan hasbihale katılıp talebe kardeşlerimize nasihatte bulundular.

Hocamız toplantıda emri bi’l-maruf ve nehyi ani’l-münkerden günümüz ilim talebelerinin sıkıntılarına kadar bir çok meseleyi ele aldı.

İmanın sabır ve şükürden müteşekkil olduğundan bahseden hocamız ilim talebesinin evvela sabırla sonra ise şükürle imtihanları olacağına vurgu yaparak sabır ve şükrün ilim talebesinin tekamülünü sağlayacak en önemli iki husus olduğuna dikkat çekti.
İlim talebelerinin ellerindeki telefonlarının onların ilmi gelişimine katkı sağlaması gerektiğine de dikkat çeken hocamız

“Telefonunuzda ne var ise bu sizin kalbinizin aynasıdır demek yanlış olmaz, kişi telefonda ne ile meşgul oluyorsa kalbide onunla meşguldür, zaman zaman telefonlarımızı inceleyerek telefon muhasabesi yapmak lazım” diyerek telefon bağımlılığına ve yanlış mecralarda kullanılmasına dikkat çekti.

Konferansın ardından talebe kardeşlerimizin sorularını cevap veren hocamız konferansını noktaladı. Allah Teala kendisinden razı olsun.

Mahmut Sami GÜLCÜ hocamız 1988 yılında Ağrı’da doğdu. Aslen Sivaslı olan Mahmut Sami GÜLCÜ hocamız babasının tayini sonrası küçük yaşta memleketi Sivas’a döndü, üniversite çağına kadar Sivas’ta eğitim gören hocamız 19 Mayıs Üniversitesi Fizik bölümünü okudu. Aynı zamanda ilahiyat fakültesini de okuyan hocamız İhsan ŞENOCAK hocamızdan İslami ilimler tahsil etti ve birlikte İFAM’ı kurdular.

Hala İFAM’da tedrise devam eden Mahmut Sami hocamız İbn Arrak’ın “Tenzihu’ş Şeri’a” adlı eserini tahkik ederek doktorasını ikmal etti. İlerleyen günlerde tahkik ettiği eser 4 Cilt halinde Arapça olarak basılacak. Hocamıza çalışmalarında muvaffakiyetler dileriz.


Paylaş:

Diğer

İFAM MEZUNİYET PROGRAMI TERTİB EDİLDİ

İfam 2022.2023 mezuniyet programında 16. Mezunlarını verdi. Halka halka büyüyen İFAM, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen bir kısmının beş yılını bir kısmının da ihtisas programı ile

Külliyat’tan Hayır Sofrası Etkinliği…

Külliyat Anadolu Lisesi olarak; geliri farklı hayır kurum ve alanlarında kullanmak üzere hayır sofrası çalışması yaptık. Allah yapılan hayırları ve hayır soframızı dergahında kabul buyursun.

Ali Hâni el-Akrabâvî Hoca İFAM’ı ziyaret etti.

Ürdün’de mukim Filistinli sarf-nahiv-belağat-tefsir alimi ve youtube aracılığı ile 2500 den fazla dersi yayınlanmış halihazırda Ürdün’de ve Türkiye’deki medreselerde İslami ilimlere dair dersler vermeye devam

İFAM'daki yeniliklerden ve organizasyonlardan haberdar olmak için sizde kayıt olun