Search
Close this search box.

KIRGIZISTAN’LI Halil İSAKOV Hocaefendi İFAM’I Ziyaret Ettiler


Tacikistanlı meşhur mürşid Hikmetullah hocefendi’nin talebesi olan Kırgızistanlı Halilüddin İsakov hocamız, o günlerde Sovyetler birliği işgali altında bulunan Kırgızistan’da gündüzleri okula gitti, geceleri mum ışığında kendi elleriyle çoğalttığı kitapları mütalaa ederek şeri ilimleri tahsil etti. 30 yılı aşkın süredir tedrisat ile meşgul olan hocamızın Karabalta bölgesinde 4 medresesi ve onlarca talebesi bulunmaktadır.

İFAM’ı ziyaret eden hocamız, İhsan hocamızla hasbihal ettikten sonra ilim talebelerine nasihatlerde bulundular.
İlmin tevazu ile birlikte olması gerektiğine vurgu yapan hocamız, ‘İlim, amel ile kemal bulur, amel, mahviyet ile tamam olur.’’ dedi. Ayrıca hocamız, gençken, zihin canlı ve keskinken ilim talebinin önem arz ettiğini, ilerleyen yaşlarda ilim talep etmenin zorlaşacağını söyledi.

‘’İlminin sana faydası yoksa dalalettir, malının başkasına faydası yoksa vebaldir.’’

‘’Can, kafesi sadır olan kuş gibidir, kafesinden uçmadan kıymetini bil.’’

‘’Her insan kendini dünyanın en günahkarı bilmeli, mahviyet ve tevazu içinde boynu eğik olmalı.’’

gibi vecizeler ve yer yer farsça şiirler de nakleden hocamız ilim talebelerine bir ilim ve fikir ziyafeti yaşattı. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, Allah Teâlâ’dan başarılarının ve İslami hizmetlerinin devamı için muvaffakiyetler niyaz ediyoruz. 

Paylaş:

Diğer

HASAN EFENDİ HAZRETLERİ’Nİ DAR-ı BEKAYA UĞURLADIK

Ahirete irtihal eden, Mahmud Efendi Hazretleri’nin halifesi İsmailağa Dergahı’nın son şeyhi Hasan Efendi Hazretleri’nin cenazesi Fatih Camii’nde kılınarak Edirnekapı Sakızağacı mezarlığında defnedildi. Yüzbinlerin hüsn-ü şehadetini