Search
Close this search box.

Kur’ân, Kaynak’tır; Sünnet, Irmak… Aslolan hakikate varmak…

Yusuf Kaplan Hocamız Medeniyet Tasavvuruna Dair Notlarını İFAM talebeleri ile paylaştı.

Yusuf Kaplan Hoca, İFAM talebeleriyle Kur’an ve Sünnet üzerinden Medeniyet’in “Asıl” ve “Usûl”ünden bahsederek Kur’an’ı Kerim’in asıl, Sünnet-i Sünniye’nin ise usûl olduğunu vurguladı. “Aslolan hakikate vusüldür” ifadesinin altını çizen Yusuf Kaplan Hoca sözlerine şöyle devam etti:

“Kur’ân, Kaynak’tır; Sünnet, Irmak…
Aslolan hakikate varmak…
Irmak, gürül gürül akacak ki,
Kaynak, hayat fışkıracak…”

Âlim, ârif ve hakîm şahsiyetlerin vazifelerine işaret eden Yusuf Kaplan, âlimin ilim yolculukları ile yorulacağı, ârifin irfan ile yoğrulacağı, hakîm şahsiyetin ise hikmet yolcululukları yaparak doğrulacağını ve böylelikle hakikatin inkişafına ön açacaklarını vurguladı.

Sözlerine “Kur’ân, hakikatin sesi, Efendimiz (ﷺ) ise nefesidir.Nefes olmayınca, ses hayatlaşamaz.Aslolan Kur’ân’ın hayatımıza ruh üfleyebilmesi, Sünnet-i Seniyye’nin yön ve şekil verebilmesidir.” diyerek son veren Yusuf Kaplan, konuşmasının akabinde İFAM Merkez Kütüphane’de İhsan Şenocak hocamız ile hasbihal ettikten sonra kardeşlerimiz ile vedalaştılar.

Teşrif ettiği için kendisine teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffak olması için Rabbimize dua ediyoruz.

Paylaş:

Diğer

HASAN EFENDİ HAZRETLERİ’Nİ DAR-ı BEKAYA UĞURLADIK

Ahirete irtihal eden, Mahmud Efendi Hazretleri’nin halifesi İsmailağa Dergahı’nın son şeyhi Hasan Efendi Hazretleri’nin cenazesi Fatih Camii’nde kılınarak Edirnekapı Sakızağacı mezarlığında defnedildi. Yüzbinlerin hüsn-ü şehadetini