Kur’ân, Kaynak’tır; Sünnet, Irmak… Aslolan hakikate varmak…

Yusuf Kaplan Hocamız Medeniyet Tasavvuruna Dair Notlarını İFAM talebeleri ile paylaştı.

Yusuf Kaplan Hoca, İFAM talebeleriyle Kur’an ve Sünnet üzerinden Medeniyet’in “Asıl” ve “Usûl”ünden bahsederek Kur’an’ı Kerim’in asıl, Sünnet-i Sünniye’nin ise usûl olduğunu vurguladı. “Aslolan hakikate vusüldür” ifadesinin altını çizen Yusuf Kaplan Hoca sözlerine şöyle devam etti:

“Kur’ân, Kaynak’tır; Sünnet, Irmak…
Aslolan hakikate varmak…
Irmak, gürül gürül akacak ki,
Kaynak, hayat fışkıracak…”

Âlim, ârif ve hakîm şahsiyetlerin vazifelerine işaret eden Yusuf Kaplan, âlimin ilim yolculukları ile yorulacağı, ârifin irfan ile yoğrulacağı, hakîm şahsiyetin ise hikmet yolcululukları yaparak doğrulacağını ve böylelikle hakikatin inkişafına ön açacaklarını vurguladı.

Sözlerine “Kur’ân, hakikatin sesi, Efendimiz (ﷺ) ise nefesidir.Nefes olmayınca, ses hayatlaşamaz.Aslolan Kur’ân’ın hayatımıza ruh üfleyebilmesi, Sünnet-i Seniyye’nin yön ve şekil verebilmesidir.” diyerek son veren Yusuf Kaplan, konuşmasının akabinde İFAM Merkez Kütüphane’de İhsan Şenocak hocamız ile hasbihal ettikten sonra kardeşlerimiz ile vedalaştılar.

Teşrif ettiği için kendisine teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffak olması için Rabbimize dua ediyoruz.

Paylaş:

Diğer

İFAM MEZUNİYET PROGRAMI TERTİB EDİLDİ

İfam 2022.2023 mezuniyet programında 16. Mezunlarını verdi. Halka halka büyüyen İFAM, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen bir kısmının beş yılını bir kısmının da ihtisas programı ile

Külliyat’tan Hayır Sofrası Etkinliği…

Külliyat Anadolu Lisesi olarak; geliri farklı hayır kurum ve alanlarında kullanmak üzere hayır sofrası çalışması yaptık. Allah yapılan hayırları ve hayır soframızı dergahında kabul buyursun.

Ali Hâni el-Akrabâvî Hoca İFAM’ı ziyaret etti.

Ürdün’de mukim Filistinli sarf-nahiv-belağat-tefsir alimi ve youtube aracılığı ile 2500 den fazla dersi yayınlanmış halihazırda Ürdün’de ve Türkiye’deki medreselerde İslami ilimlere dair dersler vermeye devam

İFAM'daki yeniliklerden ve organizasyonlardan haberdar olmak için sizde kayıt olun