Search
Close this search box.

Seçmeli Derslerimize Bismillah Dedik

Korona Virüsü vesilesiyle alınan tedbirler kapsamında derslerimize evlerimizden devam ediyoruz. Bu süreçte ilim yolunda sebat gösterebilmek ve çeşitli alanlarda ilmi müktesebatı ziyadeleştirmek noktasında Seçmeli Derslerimize bismillah dedik..

Dersler:

  • Tasavvuf – Kaside-i Bürde
  • Tarihten İbretler
  • Buhari Şerif Hatmi
  • Riyazü’s Salihin
  • El-Âlim Ve’l Müteallim
  • El-Fıkhul Hanefi Fi Sevbihil Cedid

Paylaş:

Diğer