Search
Close this search box.

Yasin Aktay İFAM’ı Ziyaret Etti.


Yurt içi ve yurt dışında birçok dergide makaleleri yayınlanan ve birçok araştırma projesinde yer alan Prof. Dr. Yasin Aktay ve Prof. Abdulmecid Zindani’nin oğlu Abdullah Zindani hocalarımız İFAM ve İhsan Şenocak hocamızı ziyaret etti.

Gazze’deki soykırıma ve mücahitlerin destanına dair hasbihal ettikten sonra Yasin Aktay hoca İFAM talebelerine bir konferans verdi. Genel olarak dostluğa ve muhabbete dair önemli değerlendirmelerde bulunan Yasin Aktay Hoca “Herkesle dost olmanın dostluğun anlamını kaybetmek olduğunu ifade ederek şunları söyledi: Bir noktadan sonra en radikal anlamda “dost” da “dostluk” da olabilirliği itibariyle sorgulanmayı hak ediyor.

Çok dostu olanın sadece etrafı kalabalıktır, gerçek dostu yoktur. Böyle insanlar yalnızdır. Halbuki Kur’an-ı Hakim bize dostluğu bir çok kelime ile ifade ederek Allah’ın, Rasulü’nün ve müminlerin arasındaki o muazzam bağa vurgu yapmıştır.

Daha sonra müminler arasındaki muhabbeti anlatma sadedinde çeşitli ayetlere atıfta bulunarak Kur’an’ın hitabından tam da bu anlayışa doğru müthiş bir açılımın olduğunu hatırlatan Yasin Aktay Hoca “Allah’ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki birbirinize düşman idiniz, kalplerinizi birbirine ısındırdı ve onun nimetiyle kardeş oldunuz. Oysa (bu birbirinize uzaklığınızla, düşmanlığınızla) bir ateş uçurumunun kenarındaydınız” (Al-i İmrân, 103) ayeti ile bu hakikate işaret etti.


Dünyada bir çok devrimlerin olduğuna bir çok ideolog ve ideolojinin gelip geçtiğine fakat her birisinin diğerinin yanlışının üzerine düşüncesini bina ettiğine işaret eden Aktay Hoca, ideolojiler ile İslam’ın ideologlar ile Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam’ın arasındaki farka dikkat çekti. İdeoloji ve ideologların dünyayı kana bulayıp muhaliflerini kurşuna dizerek onlara yaşam hakkı tanımadığına fakat İslam’ın ve Peygamber Aleyhisselam’ın ise bunun aksine insanların kalplerini tevhid ve telif edip onları birbirine kardeş yaptığına vurgu yaptı.


Prof. Dr. Yasin Aktay hocanın aynı zamanda İFAM’a da hediye ettiği kitaplarından bazıları:
-İslam ve Solun Soy Kütüğü
-Aksa Tufanı Günlüğü
-İslam ve Sekülerleşmenin Kaynakları
-Türk Sosyolojisi Tarihine Eleştirel Bir Katkı
-Dostluğa Dair


Hocamıza teşekkür ediyor Rabbimizden kendisine muvaffakiyetler diliyoruz.

Paylaş:

Diğer

Katar’da Gazze Toplantısı

İhsan Şenocak Hocamız Mahmut Sami Gülcü ve Abdullah Kadıoğlu hocalarımızla birlikte Katar’daki Gazze gündemli toplantıya iştirak etti. Birçok İslam ülkesinden alimin istişarelerde bulunup kararlar almak