Search
Close this search box.

Yıllık İstişare Ve Değerlendirme Toplantısı İcra Edildi

İFAM 2023-2024 tahsil döneminin değerlendirmesi ve gelecek yılın istişâresi Samsun Merkez İFAM’da gerçekleştirildi.

30-31 Mayıs tarihlerinde İFAM merkezde gerçekleştirilen ve İFAM çatısı altında faaliyet yürüten bütün şube ve birimlerin katıldığı bu önemli toplantıda, geride kalan dönemin değerlendirmesi yapılırken, gelecek yıla dair istişârelerde bulunuldu.

Toplantıya Samsun Merkez başta olmak üzere, 13 farklı şubedeki İslâmî İlimler ders halkalarıyla faaliyet gösteren İFAM temsilcilikleri, İFAM hafızlık birimi, Özel Külliyat okullarının yönetici ve hocaları katıldı. Bu kapsamlı katılım, toplantının önemini ve geniş bir perspektifte ele alınan konuların derinliğini gösterdi.

Toplantının ilk gününde, İhsan Şenocak hocamızın riyâsetinde gerçekleştirilen oturumlarda, şube yönetimleri tarafından hazırlanan faaliyet sunumları ve raporlar detaylı bir şekilde değerlendirildi. Her bir şubenin kendi faaliyet alanlarında karşılaştıkları zorluklar, elde ettikleri başarılar ve bu süreçte edindikleri tecrübeler, tüm katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıca, şube yönetimleri ile yapılan bire bir görüşmelerde, çeşitli konulara dair derinlemesine analizler yapıldı ve çözüm önerileri tartışıldı.

İkinci gün ise, geleceğe yönelik planlar ve stratejiler üzerinde yoğunlaşıldı. Yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler, eğitim programlarının geliştirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi için yapılması gerekenler ayrıntılı bir şekilde ele alındı. İhsan Şenocak hocamızın önderliğinde yapılan bu oturumlarda, katılımcılar arasında fikir alışverişi yapıldı ve ortak bir vizyon oluşturuldu.

Paylaş:

Diğer

Katar’da Gazze Toplantısı

İhsan Şenocak Hocamız Mahmut Sami Gülcü ve Abdullah Kadıoğlu hocalarımızla birlikte Katar’daki Gazze gündemli toplantıya iştirak etti. Birçok İslam ülkesinden alimin istişarelerde bulunup kararlar almak

Yasin Aktay İFAM’ı Ziyaret Etti.

Yurt içi ve yurt dışında birçok dergide makaleleri yayınlanan ve birçok araştırma projesinde yer alan Prof. Dr. Yasin Aktay ve Prof. Abdulmecid Zindani’nin oğlu Abdullah