Search
Close this search box.

Derslerimiz’den Kareler

Çoğu hafız olan ve İlahiyat Fakültesi’nde okuyan talebelerimiz; İFAM’ın 5 yıllık İslamî ilimler programı kapsamında her gün 5 saat ders yaparak haftada 6 gün ders okumaktadır. Bunun yanında hafızlıklarını da düzenli olarak tekrar eden talebelerimiz Arapça’nın yanında Kur’an-ı Kerim ve hafızlık eğitimlerini de aksatmadan devam ettirmektedirler. Öğrencilerin İslamî ilimler programı şu şekildedir:

1. sınıflar : Maksud, Şerhu’l-Ecrûmî, Beyne Yedeyk, Kısasu’n-Nebiyyîn;
2. sınıflar : Şerhu’l-Muğnî, Kudûrî, Tecrid-i Sarîh, Tefsîrü’l-Celaleyn, Teysîrü Mustalahi’l-Hadîs;
3. sınıflar : Şerhu Katri’n-Nedâ, Kudûrî, Tecrid-i Sarîh, Tefsîrü’n-Nesefî, Medhal(Hanefî Hadis Usûlü);
4. sınıflar : Şerhu Katri’n-Nedâ, Ahvâlü’ş-Şahsiyye, Kavaid-i Külliye, Tefsîrü’n-Nesefî, İlmu Usûli’l-Fıkh;
5. sınıflar : el-Behcetü’l-Merdiyye, Hidâye, Tefsîrü’n-Nesefî, Usul-i İftâ, et-Tibyân fî Ulûmi’l-Kur’an;
İhtisas sınıfları Fetâvâ Muâsıra, Hidâye, Buhârî, Usûlü’l-Pezdevî, Tefsîrü’l-Beydâvî kitaplarını okumaktadır.

Paylaş:

Diğer

DUYURU- SERTİFİKA HAKKINDA

2024 Ramazan Programı Sertifikası Hakkında Duyuru Şuanda sertifika alınamamaktadır. Sertifika sistemimizde çalışma mevcuttur. Çalışma bu hafta tamamlanacak olup, programa başvuru yaptığınız e-posta adresine veya cep