Search
Close this search box.

İLİM MERKEZİ BUHARA’DAN GELEN LEZZET: BUHARA PİLAVI

  “Kubbet-ül İslam unvanına sahip olan ilim ve irfanın önemli merkezlerinden Buhara’da pek çok alim, ârif ve devlet adamı yetişti ve geriye çok sayıda kıymetli eser bıraktı. Hadiste İmam Buhâri, tefsirde Nesefî, fıkıhta Pezdevî, Serahsî; tasavvufta Abdulhalik Gucdüvânî, Bahaeddin Nakşibend ve daha bir çok alim, ârif ve hakîm şahsiyet yetişmiştir.

  İFAM’ın ders programında yukarıda mezkûr üstadların kitapları onlara olan aidiyetimizin bir nişanesi olarak okutulurken aynı zamanda her cuma İFAM Merkez’de

  Buhara Pilavı da ikram edilmektedir. Yoğun ders ve mütalaa ile ruhlarını doyuran talebeler ardından Manevi mirasımızın kubbelerinden olan Buhara’ya ait olup önemli bir geçmişe sahip olan Buhâra pilavı ile de bedenlerini doyurmaktadır.

Paylaş:

Diğer

HASAN EFENDİ HAZRETLERİ’Nİ DAR-ı BEKAYA UĞURLADIK

Ahirete irtihal eden, Mahmud Efendi Hazretleri’nin halifesi İsmailağa Dergahı’nın son şeyhi Hasan Efendi Hazretleri’nin cenazesi Fatih Camii’nde kılınarak Edirnekapı Sakızağacı mezarlığında defnedildi. Yüzbinlerin hüsn-ü şehadetini