Search
Close this search box.

Salih Turgut Hoca İFAM’ı Ziyaret Etti


Urfa’da kurmuş olduğu medrese kadim usulde İslamî İlimler tedris eden Molla Salih Turgut Hoca, İFAM’ı ziyaret ederek konferans salonunda talebelere hitap etti. Sözlerine İhsan Şenocak hocamıza ve İFAM’a olan muhabbetini izhar ederek başlayan Molla Salih, devamla böyle bir müessesenin varlığından ne kadar mutlu olduğunu ancak sayılarının daha da artması gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında ilim talebesi olmanın çok büyük bir makam ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğundan, dini dünyaya alet etmenin tehlikelerinden ve alim olmanın olmazsa olmaz özelliği ihlastan bahseden hoca efendi, tek kurtuluşun ehli sünnet yolunu takip etmek olduğunu ifade etti. Molla Salih, Ehli sünnet olmanın akidede Mâturîdî veya Eş’arî,  fıkıhta Hanefi, Maliki, Şafiî veya Hanbelî olmak, seyr-i sülükte ise Cüneyd-i Bağdadî ve İmam Rabbanî gibi büyük alimlerin yolundan gitmek olduğunu ifade ederek sözlerini hitama erdirdi.


Paylaş:

Diğer

HASAN EFENDİ HAZRETLERİ’Nİ DAR-ı BEKAYA UĞURLADIK

Ahirete irtihal eden, Mahmud Efendi Hazretleri’nin halifesi İsmailağa Dergahı’nın son şeyhi Hasan Efendi Hazretleri’nin cenazesi Fatih Camii’nde kılınarak Edirnekapı Sakızağacı mezarlığında defnedildi. Yüzbinlerin hüsn-ü şehadetini